درباره نشریه

  • عنوان نشریه: تداوم و تغییر اجتماعی
  •  صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه یزد
  •  تناوب انتشار: دوفصلنامه
  •  آغاز انتشار: بهار و تابستان 1401
  •  مقالات منتشر شده: دارای دسترسی باز و آزاد
  •  هزینه‌های بررسی مقالات: از نویسندگان مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌گردد
  • مدیر مسئول: دکتر عباس عسکری ندوشن
  •  ایمیل مجله: JSCC@journals.yazd.ac.ir

 

نشریه "تداوم و تغییر اجتماعی"  به صاحب امتیازی دانشگاه یزد به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی (و انگلیسی) منتشر می‌شود. این نشریه براساس مجوز انتشار 87903 مورخ 1400/02/20و با چشم‌انداز تبدیل شدن به یک نشریه معتبر علمی در حوزه علوم اجتماعی شروع به فعالیت نموده است و برمبنای انعقاد تفاهم‌نامه، با همکاری "انجمن جمعیت‌شناسی ایران" منتشر می‌شود. پذیرش مقالات در این نشریه، بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد.

 نشریه تداوم و تغییر اجتماعی مقالات نظری و پژوهشی را منتشر می‌کند که برمبنای طیف وسیعی از رویکردهای متدولوژیک رایج در مجموعه علوم اجتماعی به تحریر درآمده‌اند. بعنوان مثال، مقالاتی که با استفاده از روش‌های کمی، کیفی، چندروشی، تفسیری، تحلیل‌های پیشرفته آماری، و همچنین مباحث نقادانه پیرامون ابعاد گوناگون تداوم و تغییر اجتماعی و یا براساس سایر نوآوری‌های روش‌شناختی تدوین و نگاشته شوند، مورد استقبال نشریه خواهند بود. تمرکز حوزه موضوعی نشریه، بر زندگی اجتماعی انسان‌هاست و می‌تواند گستره‌ای از تداوم و پایداری؛ تا تغییر بسیار آهسته و آرام؛ و تا تغییرات تند و شتابان اجتماعی را برگیرد. مقالات نشریه می‌توانند از سطوح خرد تا کلان؛ از رفتارها و روابط تا ارزش‌ها و نگرش‌ها؛ و از تحلیل فرآیندها، علل و پیامدهای مرتبط با تداوم و تغییر اجتماعی را مورد تحلیل قرار دهند. همچنین مقالاتی که روندهای زمانی تغییر در فرآیندها و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی را مورد تحلیل قرار دهند و نیز مقالاتی که به موضوع مدیریت و سیاستگذاری تغییرات اجتماعی و یا پیامدهای آن توجه نمایند، در این نشریه مورد استقبال قرار می‌گیرد.

این نشریه با انتشار مقالات و دستاوردهای جدید پژوهشی، شناخت علمی دقیق‌تر و گسترده‌تری را در این حوزه فراهم خواهد نمود و در ضمن به کاربرد دستاوردهای علمی و سیاستگذاری اجتماعی نیز کمک خواهد نمود. مقالات منتشر شده در دوفصلنامه تداوم و تغییر اجتماعی دارای دسترسی باز و رایگان است.