دوفصلنامه "تداوم و تغییر اجتماعی" نشریه‌ای است که توسط دانشگاه یزد و با هدف  تحلیل و تبیین ابعاد متنوع دگرگونی‌های اجتماعی و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی دراین حوزه منتشر می‌شود. پاسخ به نیازهای پژوهشی و سیاستگذاری، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯمینه بحث و ﺗﺒﺎﺩﻝﻧﻈﺮ در بین متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و علاقه‌مندان، و نهایتا کمک به توسعه نظریه‌ها و انعکاس دستاوردها و تجربیات علمی و پژوهشی از مأموریت‌های این نشریه است. مقالات منتشر شده در دوفصلنامه تداوم و تغییر اجتماعی دارای دسترسی باز و رایگان است. اعتبار علمی این نشریه مورد تأیید کمیسیون نشریات وزارت علوم قرار گرفته و در فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشور،  حائز رتبه "ب" از نخستین شماره انتشار گردیده است.

نشریه با انجمن جمعیت‌شناسی ایران تفاهم نامه همکاری دارد.

 

درباره دوفصلنامه تداوم و تغییر اجتماعی

  • صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه یزد
  •  نوع نشریه: علمی (رتبه ب)
  • فرمت انتشار: الکترونیکی
  •  نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
  •  زبان نشریه: فارسی و انگلیسی
  •  دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد
  •  الگوی ارجاع دهی و نگارش منابع: شیوه APA
  •  نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق
  • ایمیل مجله:  JSCC@journals.yazd.ac.ir

 


"نشریه تداوم و تغییر اجتماعی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید."

  مقالات ارسالی برای نشریه تداوم و تغییر اجتماعی پیش از انتشار از طریق سامانه سمیم نور مشابهت‌یابی می‌گردند.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-225 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان