تماس با ما

نشانی: یزد، صفائیه، بلوار پژوهش، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی

کدپستی:8915818411

تلفن تماس: 03531232931

فکس: 03538210643

ایمیل:  JSCC@journals.yazd.ac.ir


CAPTCHA Image