دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1401، صفحه 217-420 
واکاوی پدیدارشناختی تفسیر زنان از زندگی پس از طلاق

صفحه 261-278

10.22034/jscc.2022.2729

روح اله جلیلی؛ مریم ابراهیمی‌منش؛ الهام خضری؛ سید محمدعلی میر جلیلی


مقاله مروری

بررسی جامعه‌شناختی خشونت خانگی نسبت به زنان در ایران: یک مطالعه مروری

صفحه 399-416

10.22034/jscc.2022.2797

مسعود کوچانی اصفهانی؛ فرهاد نصرتی نژاد؛ حامد صدیقی؛ آسیه نمازی؛ حسین رامشگر